URZĄD PRACY
skorzystaj z bezpłatnego dofinansowania szkoleń w Studio „Aura Make Up”

 

W dzisiejszych czasach nie mając „nic” jest niezmiernie trudno dokonać „czegoś”. Posiadając taką widzę postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Stworzyliśmy miejsce idealne dla Ciebie.

Bezpłatnie udzielamy szkoleń, które będą dla Ciebie przepustką w lepszą przyszłość. Finansowane są one ze środków Urzędu Pracy. Z racji tego, iż nasze Studio jest zarejestrowaną Instytucją Szkoleniową wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy, niemożliwe staje się możliwe.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, to ta oferta jest skierowana właśnie dla Ciebie.

Jeśli chcesz otworzyć działalność gospodarczą lub rozpocząć pracę w firmie, która zadeklarowała chęć zatrudnienia Cię po ukończonych kursach/szkoleniach, uzyskamy dla Ciebie finansowanie na takie zajęcia.

Oferujemy profesjonalne kursy i szkolenia, które odbywają się w Studio „Aura Make Up”. Zakres tych szkoleń oraz tematykę znajdziesz w zakładce „Kursy, Szkolenia”

Nie musisz się martwić! Dopilnujemy wszelkich formalności  a Urząd Pracy sfinansuje Twoje nowo nabyte kompetencje zawodowe.

Minimalizm formalny jest dla nas bardzo ważny. Wszystko to dla Ciebie.

 

 Od czego zacząć?
  1. Skontaktuj się z nami celem uzyskania podstawowych informacji.
  2. Skontaktuj się z Twoim Urzędem Pracy. W Dziale Szkoleń lub Dziale Doradców zawodowych uzyskasz informacje na temat aktualnie obowiązujących zasad współpracy w danym Urzędzie.
  3. Pobierz wniosek o dofinansowanie na cele szkoleniowe.
  4. Wskaż urzędnikom dane rejestrowe naszego Studio „Aura Make Up” wraz z numerem ewidencyjnym – dane wysyłamy na maila.
  5. Wypełnij formularz uzupełniając w nim nasze dane rejestrowe i złóż komplet dokumentów w swoim Urzędzie.

 

Wnioski do wypełnienia dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Urzędów. W razie problemów skontaktuj się z nami. Dostarczymy Ci odpowiedni link i pokierujemy gdzie się udać oraz jak wypełnić dany formularz.

 

W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).
UWAGA!
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu, programów szkoleniowych i opisów (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r).